Hemophilia là một bệnh chảy máu di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính X gây ra do giảm hoặc bất thường chức năng yếu tố VIII (Hemophilia A) hoặc yếu tố IX (Hemophilia B). Tại Việt Nam, ước tính hiện nay có trên 10.000 người bệnh và 50.000 người mang gen bệnh.

Cuốn sách "Những điều cần biết về hemophilia" sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bệnh hemophilia dành cho người bệnh, người nhà người bệnh và những người có quan tâm đến căn bệnh này.
Vui lòng đọc và tải tài liệu tại đây

Bình luận